ด๋ธํฤฤวปลอวะฟ๘ ::: DaeMyoung Computer Education
ทฮต๙ม฿...
กกกก

กกกกฐ๘ม๖ป็วื


  <มค ฑิกกม๗>ภ็ม๗ภฺ ศฏฑฐ๚มค 80~50% ศฏฑ..!
  ณฒ ป๙

ขั ฐํฟ๋บธว่ ด๋ป๓ภฺม฿ มคฑิม๗ 80~50% ผ๖ฐญทแ ศฏฑ.

ขั ฐ๚  มค : OAฐ๚มค, นฎผญฟขผฟฝวนซ, ฑืทกวศฝบ, AutoCAD, ฟ๖ตๅ/ฤฤศฐ~ 

ขั ฝร ฐฃ : ฟ๙~ฑ, 5มึ, PM 6:30~8:30, 48ฝรฐฃ

ขั บ๑ ฟ๋ : 350,000ฟ๘, ศฏฑ พเ 230,000ฟ๘

ขั ฐณ ฐญ : ฟ๙ 2ศธ
Zeroboard